turkey prev

بازی  “Turkey Hunting Game”

تاریخ اجرا: سال 2016
مکان عرضه : ترکیه
دسته بندی: بازی آرکید

 

از دیگر پروژه های مشارکتی و موفق و بین المللی تیم آویساوب  بازی  “Turkey Hunting Game” میباشد که در سال 2016 برای سفارش دهنده محترم در کشور ترکیه اجرا شد و با بیش از 100000 دانلود از بازی های پرطرفدار در این کشور  میباشد.این بازی در سبک آرکید و شکار با گرافیک و طراحی اختصاصی ساخته شده است.
لینک بازی: