بازی  “رحلة المليونير”

تاریخ اجرا: سال 2016
مکان عرضه : کویت
دسته بندی: بازی سبک بوردگیم

 

یکی از پروژه های موفق و بین المللی که تیم آویساوب در انجام آن مشارکت داشته است بازی عربی “رحلة المليونير” میباشد که در سال 2016 برای سفارش دهنده محترم در کشور کویت اجرا شد و با بیش از 10000 دانلود از بازی های پرطرفدار در این کشور  میباشد.
لینک بازی: