کارواش آنلاین WashPrice

تاریخ اجرا: 1398
مگان اجرا: ایران
مشتری: شرکت خصوصی
دسته بندی: خدماتی

سایت و اپلیکیشن طراحی شده برای مجموعه واش پرایس که یک کارواش آنلاین میباشد طبق سفارش مشتری محترم در زمان مقرر به ایشان تحویل داده شد.تمامی مراحل از جمله طراحی،ساخت، تست و بهینه سازی توسط متخصصین آویساوب انجام پذیرفته است.